Show more

The Curse of La Llorona 2019 1080p BluRay DD+ 7.1 x264-HDU
哭泣女人的诅咒 / 哭泣的女人(台) / 哭泣的女诡(港)

Free Solo 2018 2160p GER UHD Blu-ray Remux HEVC DTS-HD MA 5.1-HDU

Pokémon Detective Pikachu 2019 1080p Blu-ray Remux AVC Atmos-HDU

NS中文嘟嘟-Mastodon中文社区

NS中文嘟嘟(Mastodon中文社区)